Chwil, których nie można powtórzyć 

nie powierzaj przypadkowi.